Zakelijk Nederlands

Voor Nederlandstaligen NT1

Maakt u regelmatig taal- en spelfouten in uw teksten? Heeft u moeite om uit uw woorden te komen tijdens zakelijke gesprekken? Geen paniek! Het Talencentrum biedt trainingen op maat waarbij we gericht met u aan de slag gaan om uw kennis en kunde van de Nederlandse taal te verbeteren, zodat dit niet langer meer een struikelblok voor u zal zijn.

Voor anderstaligen NT2

Heeft u binnen uw organisatie talenten uit het buitenland aangetrokken en beheersen zij het Nederlands nog niet zoals dat voor u wenselijk is? Het Talencentrum biedt uitkomst. Met uw wensen en doelen gaan wij aan de slag. Wij zorgen dat uw medewerkers de Nederlandse taal zullen beheersen op ieder niveau. Of het nu gaat om een training van één medewerker of een hele groep, onze trainers beschikken over de juiste kennis en middelen om binnen korte tijd meerdere doelen te behalen.

Doelstelling

Ieder trainingstraject start met het definiëren van de doelstellingen van de opdrachtgever. Daar worden vervolgens de leerdoelen voor de cursisten van afgeleid.

 • Basis taalvaardigheden ontwikkelen en verbeteren
 • Relevante uitspraakoefeningen
 • Jezelf en anderen voorstellen
 • Vaktermen kennen en kunnen toepassen
 • Woordenschat verbeteren
 • Omschrijven werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • Verbeteren van het gebruik van werkwoordstijden en inzicht in zinsbouw

Doelstelling

Ieder trainingstraject start met het definiëren van de doelstellingen van de opdrachtgever. Daar worden vervolgens de leerdoelen voor de cursisten van afgeleid.

 • Basis taalvaardigheden aanleren
 • Relevante uitspraakoefeningen
 • Jezelf en anderen voorstellen
 • Kloktijden, getallen en cijfers
 • Woordenschat aanleren
 • Informatie geven over herkomst
 • Omschrijven werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • Gebruik van diverse werkwoordstijden en inzicht in zinsbouw
 • Culturele aspecten
 • Inzicht in en begrip voor cultuur en omgangsvormen

Aanpak

Voorafgaand aan de training Zakelijk Nederlands vindt een uitgebreid intakegesprek plaats, waarin we het begin- en eindniveau van de cursisten bepalen. Mocht de trainer na het intakegesprek onvoldoende beeld hebben van het taalniveau van de cursisten, dan kan er nog een taaltest worden afgenomen. Op basis van deze resultaten zullen we samen met de opdrachtgever het beginniveau en het programma voor de zakelijke taaltraining Nederlands bepalen.

Aanpak

Voorafgaand aan de training Nederlands voor anderstaligen vindt een gesprek plaats waarin de trainer kennismaakt met de cursist. Als de cursist voorkennis heeft van de Nederlandse taal, vindt er ook een kort intakegesprek plaats in het Nederlands of in een andere taal. Op basis van deze resultaten zullen we samen met de opdrachtgever het beginniveau en het programma van de taaltraining Nederlands voor anderstaligen bepalen.

Taalniveaus

De incompanytraining Zakelijk Nederlands wordt gegeven op alle taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het ERK-Model. Dit model gebruikt Het Talencentrum om het taalniveau van de cursisten vast te stellen. Verder geeft het u inzicht in het begin- en eindniveau. Een uitgebreide uitleg vindt u in de link hieronder. Na afloop van de training krijgen de deelnemers een deelnamecertificaat met het behaalde eindniveau.

Bekijk hier het ERK-Model.

Taalniveaus

De taaltraining Nederland voor anderstaligen wordt gegeven op de taalniveaus A0 en A1 van het ERK-Model. Dit model gebruikt Het Talencentrum om het taalniveau van de cursisten vast te stellen. Verder geeft het u inzicht in het begin- en eindniveau. Een uitgebreide uitleg vindt u in de link hieronder. Na afloop van de training krijgen de deelnemers een deelnamecertificaat met het behaalde eindniveau.

Bekijk hier het ERK-Model.

Aantal cursisten

Bij een incompanytraining adviseren we minimaal drie en maximaal tien deelnemers per groep. Heeft u meer trainingskandidaten voor een training, dan verdelen we de groep in kleinere groepen met goed passende niveaus en leerdoelen. Op deze manier kunnen we elke deelnemer voldoende persoonlijke begeleiding bieden.
Wilt u voor slechts één of twee werknemers een taaltraining, dan is ook dat incompany mogelijk. Dit kan in de vorm van een individuele training of duotraining. Daarnaast bieden we ook open groepstrainingen van zes tot maximaal tien deelnemers aan.

Ga terug naar het overzicht talen.

Aantal cursisten

Bij de training Nederlands voor anderstaligen adviseren we minimaal drie en maximaal tien deelnemers per groep. Heeft u meer trainingskandidaten voor een training, dan verdelen we de groep in kleinere groepen met goed passende niveaus en leerdoelen. Op deze manier kunnen we elke deelnemer voldoende persoonlijke begeleiding bieden.
Wilt u voor slechts één of twee werknemers een taaltraining, dan is ook dat incompany mogelijk. Dit kan in de vorm van een individuele training of duotraining. Daarnaast bieden we ook open groepstrainingen van zes tot maximaal tien deelnemers aan.

Ga terug naar het overzicht talen."Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken."
Hella S. Haase (Nederlandse schrijfster 1918 - 2007)