vervolgpagina header

Taalniveaus vaststellen

Bij taaltrainingen van Het Talencentrum spreken wij over een begin- en eindniveau. Voorafgaand aan de taaltraining stellen wij uw taalniveau vast aan de hand van een uitgebreide intake. Hierbij maken wij gebruik van een internationale standaard: het Europees Referentiekader voor de talen, kort gezegd het ERK. Wat dit precies is en welke niveaus er zijn, leest u verderop op deze pagina. Verder kunt u lezen hoe we het ERK in een intakegesprek gebruiken, zodat we u een taaltraining kunnen aanbieden die perfect aansluit op uw wensen en doelen.

Het ERK is een internationale standaard, waarmee uw taalvaardigheid in de door u gekozen taal kan worden weergegeven. Deze standaard wordt wereldwijd gebruikt om aan te geven op welk niveau u een bepaalde taal beheerst. Bedrijven die specifieke eisen aan taalvaardigheid stellen, geven hiermee aan welk niveau ze van sollicitanten verwachten.

In de grafiek hieronder kunt u zien welke taalniveaus er zijn:

erk model
Niveau A0 tot A1

Op niveau A0 bent u nog een beginneling in de door u gekozen taal. U bent nog niet vaardig genoeg om korte gesprekken te voeren of e-mails te schrijven of om u op vakantie in de betreffende taal te kunnen redden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan anderstaligen die behalve hun moedertaal ook één van de talen Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans willen leren.

Niveau A1 en A2

Op niveau A1 en A2 kent u de basis van de door u gekozen taal, maar kunt u die taal nog niet zo goed spreken. Op het eerste niveau, A1, kunt u zich bijvoorbeeld op vakantie redelijk redden met wat u weet van de taal. Kunt u daarnaast ook eenvoudige sociale gesprekken voeren, dan zit u al op niveau A2. U kunt dan tevens korte teksten lezen en korte berichten of e-mails schrijven.

Niveau B1 en B2

Als u de basis van de door u gekozen taal goed genoeg beheerst om zelfstandig volledige gesprekken te kunnen voeren, dan spreken wij van een onafhankelijke gebruiker op niveau B. Is het hierbij noodzakelijk dat uw gesprekspartner langzaam en niet te ingewikkeld met u communiceert, dan bevindt u zich op niveau B1. Kunt u vloeiend een gesprek voeren, dan is uw taalvaardigheidsniveau B2. Met taalvaardigheidsniveau B2 bent u ruim voldoende in staat zakelijke e-mails en rapportages te schrijven en kunt u vlot lezen in de door u gekozen taal.

Niveau C1 en C2

Beheerst u de door u gekozen taal perfect? Dan bent u een vaardige gebruiker op niveau C. Op niveau C1 begrijpt u alle gesproken taal en kunt u zich duidelijk en gestructureerd uiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan academische onderwerpen of vakjargon. Op het hoogste niveau, C2, kun u zich vloeiend, spontaan en genuanceerd uitdrukken, zelfs als het over ingewikkelde onderwerpen gaat. U kunt alle teksten lezen en u schrijft de taal perfect en foutloos.

Intakegesprek: wat is de beste training?

Tijdens een intakegesprek gebruikt de trainer van Het Talencentrum het ERK-model om de inhoud van de training vast te stellen. De trainer kijkt goed waar u de taal voor nodig heeft. Samen bepalen we het gewenste eindniveau. Aan de hand van het gesprek testen we vervolgens uw huidige niveau. Daar baseren we een gedetailleerd trainingsvoorstel op dat precies aansluit op uw wensen en doelen.