Over Het Talencentrum

Het Talencentrum is uw zakelijke partner als het gaat om taaltrainingen op maat. Wij hebben ruime ervaring in het verzorgen van taaltrainingen voor bedrijven en organisaties, zowel profit als non-profit, en in diverse sectoren.
Wij verzorgen onze trainingen incompany (voor één bedrijf) of in de vorm van een open training (voor cursisten uit verschillende bedrijven). Trainingen kunnen worden gegeven op de eigen bedrijfslocatie of bij trainingscentra verspreid over het land.
Onze maatwerk taaltrainingen kunnen gevolgd worden door groepen tot maximaal tien personen. Ook individuele trainingen en spoedtrainingen zijn mogelijk.
De focus van al onze programma’s ligt op het realiseren van de doelstellingen die zijn afgesproken met de opdrachtgever en de cursisten. Daarbij blijven wij dicht bij de praktijk. Cursisten leren op een leuke en uitdagende manier hoe zij zich beter kunnen uitdrukken in een voor hen vreemde taal.

Onze Werkwijze

Op basis van een eerste oriënterend gesprek doen wij u een voorstel. Hierin leggen wij uit hoe de training er inhoudelijk en qua organisatie uit zou kunnen zien. In dit voorstel verwerken we ook de doelstellingen die u graag verwezenlijkt ziet. Tevens stellen we dan een trainer voor die naar ons inzicht goed bij uw organisatie en medewerkers past. Dit leidt tenslotte tot een investeringsplan waarmee u akkoord kunt gaan. Vervolgens maakt onze trainer afspraken met u en de cursisten voor een intakegesprek. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training vastgesteld.

Onze Taaltrainers

Het Talencentrum werkt met louter enthousiaste en ervaren taaltrainers. Zij zijn zonder uitzondering gediplomeerde professionals met een 1e of 2e graads lesbevoegdheid. Daarnaast beschikken zij over een enorme passie niet alleen voor de taal, maar ook voor de betreffende cultuur. Diverse taaltrainers zijn bovendien ‘native speaker’, zij zijn opgevoed in de betreffende taal.

Overzicht Taaltrainers